עם WordPress.com אפשר לעצב אתרים כאלה
להתחיל

שקר שקר תרדוף

הכותרת עפ"י דברים ט"ז, כ' לפני שנים רבות הייתי כתב כלכלי צעיר ובתוקף תפקידי נפגשתי עם הדובר של אחד האירגונים הכלכליים החשובים. האיש, שהיה מבוגר ממני ומנוסה ממני, סיפר לי שהכיר בריגה, בירת לטביה, את דודי. "היתה לו מגרעת אחת", אמר: "הוא דיבר אמת ורק אמת". מכיוון שהאמת חשובה לי, התרחקתי מאנשי יחסי ציבור ובמשךהמשך לקרוא "שקר שקר תרדוף"